NO.3 Invisible close end
NO.3 Invisible jace tape close end
NO.3 Double bone close end
NO.3 Nylon close end
NO.3 Nylon open end
NO.3 woven close end
NO.3 Nylon close end
(Plastic top stop and plastic bottom stop)
NO.4 Nylon close end
NO.4 Nylon open end
NO.5 Nylon close end
NO.5 Nylon and im-silver close end
NO.5 Woven close end
NO.5 Nylon open end
NO.5 Nylon and double slider open end
NO.5 Nylon close end
(Plastic top stop and plastic bottom stop)
NO.8 Nylon close end
NO.5 Nylon open end

NO.3 Nylon and double slider open end
(Plastic soklcet)

NO.5 Nylon close end(Plastic bottom stop) NO.5 Nylon open end(Plastic soklcet)
NO.8 Nylon open end(Plastic soklcet)
NO.3 Nylon close end(Plastic bottom stop)
NO.3 Nylon((Plastic top stop)
NO.5 Nylon((Plastic top stop)


copyright reserve@QUZHOU BEIWEI CO.,LTD SANHE NET Technique Aid Add: 8-4Jiangwan Road,Development Zone,Quzhou,Zhejiang,China

Tel:0570-3660521 3660524 Pcd:324000 Fax:3660525  E-mail:beiwei@chinabeiwei.com